Bezpečnost

7 základních dovedností

Klademe veliký důraz na bezpečnost. Každý uživatel monoploutve a kostýmku by měl umět 7 základních dovedností (viz. obrázek), které natrénujte před použitím monoploutve a kostýmku.

Jak se rychle a bezpečně dostat z kostýmu a monoploutve

Na ilustračním obrázku najdete návod pro bezpečné sundání kostýmu a ploutve.

Veškeré děti, které používají monoploutev a kostýmek by měly být pod neustálým dohledem dospělých osob.

Monoploutev a kostýmek je určen pro rekreační a volnočasové sportovní aktivity a je určen pouze pro dobré plavce.

Certifikace

Mé jméno je Eva Holubová a jsem plavecký instruktor.

V minulosti jsem byla závodní plavec v oddíle SVJ Slovan Karlovy Vary od 8 do 16 let (3x účast na Mistrovství České republiky).

Kromě zážitkových akcí mermaidingu se věnuji také trénování plavců.

Vypomáhám s trénováním v plaveckém oddíle SVJ Slovan Karlovy Vary, v plaveckém bazénu KV Arena se závodními plavci, ale hlavně v kurzech plavání pro začátečníky v Alžbětiných lázních.

Certifikovaný „Mermaid instructor“ Happy Tails

Certifikace – Instruktor plavání

Certifikát freedivingu – nádechového potápění